Førstehjelpsknapp - Retreq
Førstehjelpsknapp

Førstehjelpsknapp

Varenr: 101282

Lifeline førstehjelpsknapp
Lifeline førstehjelpsknapp er en norsk, patentert, vanntett medisinbeholder til å feste i hundens halsbånd eller på eierens nøkkelknippe.
Dermed har du og hunden alltid med tabletter når det virkelig gjelder. Hunden kan bade og gå i all slags vær og terreng med knappen.
Et huggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Huggormbitt kommer alltid uventet!
Hoggormgift kan føre til sjokkutvikling.
Dette innebærer et akutt, dramatisk blodtrykksfall med påfølgende sirkulasjonssvikt og kollaps.
Sjokk kan føre til dødsfall.
Resept på hensiktsmessig medisin får du hos din dyrlege.
Riktig førstehjelp er rask tilførsel av medisin, samt å holde hunden i ro og unngå anstrengelse.
Vepsestikk, bistikk og humlestikk gir omtrent de samme symptomer som huggormbitt, men som regel med svakere styrke.
Behandlingsprosedyrene er de samme som for huggormbitt.
Lifeline førstehjelpsknapp for økt sikkerhet hos hund og eier
Et hoggormbitt kommer alltid uventet, enten det er hund eller eier som rammes.
Hunder blir oftest bitt i neseregionen eller labbene. Den angrepne kroppsdel vil kunne hovne dramatisk opp.
Mange av oss har hoggormtabletter liggende hjemme, men har dem sjelden med på tur.
Med en Lifeline førstehjelpsknapp hengende i hals båndet til hunden, eller festet i sitt eget nøkkelknippe, har man alltid hoggormtabletter tilgjengelig.
Et hoggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig
Hoggormgift kan føre til sjokkutvikling.
Dette inne bærer et akutt, dramatisk blodtrykksfall med påfølg ende sirkulasjonssvikt og kollaps.
Sjokk kan føre til dødsfall.
Hevelser i hoderegionen kan klemme sammen luftveiene.
Forskning har vist at bitt i labben gir størst forgiftningsfare.
I dagene etter bittet kan giften angripe flere organer slik at hunden blir allment syk og i verste fall dør.
Vepsestikk, bistikk og humlestikk gir omtrent de samme symptomer som hoggormbitt, men som regel med svakere styrke.
Behandlingsprosedyrene er de samme som for hoggormbitt.
Resept på hensiktsmessig medisin får du hos din dyrlege.
Riktig førstehjelp er rask tilførsel av medisin, samt å holde hunden i ro og unngå anstrengelse.
Førstehjelpsbehandling av hoggormbitt/vepsestikk forutsetter rask tilførsel av medikamenter som kortison eller antihistamin, helst umiddelbart etter at hunden er bitt.
Dette vil kunne forsinke sjokkutvikling og dempe hevelser.
Etter førstehjelp oppsøkes dyrlege/lege så raskt som mulig for videre oppfølging.
Førstehjelpsbehandling erstatter ikke dyrlege/lege behandling.
Lifeline førstehjelpsknapp
Lifeline førstehjelpsknapp er en norsk, patentert , spesialdesignet, solid, vanntett og damptett medisinbeholder til å feste i hundens halsbånd eller på eierens nøkkelknippe.
Dermed har du og hunden alltid med tabletter når det virkelig gjelder.
Hunden kan bade og gå i all slags vær og terreng med knappen.
Lifeline førstehjelpsknapp er konstruert og presisjonsdreiet for å brukes av aktive hunder under alle slags tøffe forhold i skog og mark.
Nyttig medisin tilgjengelig når det trengs.
I førstehjelpsknappen er det plass til fem tabletter Prednisolon 20 mg.
Tablettene er reseptbelagte. Resept og ytterligere informasjon får du hos din dyrlege.
Det er samme type tabletter for hunder og mennesker.
Dersom hunden blir bitt av hoggorm:
Åpne førstehjelpsknappen og gi tabletter umiddelbart.
Ved hoggormbitt / vepsestikk kan man gi prednisolon tabletter på følgende måte:
1/2 – 1 tablett pr 20 kg kroppsvekt gis i munnen.
Tabletten plasseres så langt bak på tungen som mulig.
Hold hundens munn igjen og stryk forsiktig nedover på hundens hals inntil den svelger.
Har du tilgang på vann bør hunden oppmuntres til å drikke.
Det er ikke rapportet skade etter å ha gitt tabletter en gang, dersom hunden likevel ikke ble bitt.
Etter at tabletter er gitt bør man gå rolig tilbake til sivilisasjonen og oppsøke dyrlege umiddelbart.
Hunden bør helst bæres, eventuelt med brannmannsløft hvis den ikke er for stor og tung for deg.
Skal den gå selv bør den bevege seg langsomt. Rask bevegelse øker spredning av giften.
Intravenøs væsketilførsel og medisiner for å normalisere blodtrykket og opprettholde normal sirkulasjon kan være nødvendig.
Deretter behandles hunden vanligvis i en periode med medisiner som motvirker senskadene som kan oppstå.
Dyrlegen vil vanligvis anbefale at hunden av samme grunn holdes i ro, og ikke utsettes for noen form for anstrengelse i minst 10 dager.
Selv om hunden har fått tabletter, trenger den rask dyrlegebehandling
Bruksanvisning for Lifeline førstehjelpsknapp:
Inntil fem tabletter plasseres i beholderen.
Sjekk at den sorte O-ringen ligger på plass i bunnen av skrukorken.
Sett korken forsiktig på beholderen og skru hardt igjen!
Ringen festes på hundens halsbånd, hundefløyte eller på ditt nøkkelknippe.
Sjekk jevnlig at tablettene er intakte i beholderen og at O-ringen i lokket er hel.
Øv deg på å gi tabletter på forhånd
Dersom beholderen ikke kan skrus opp med fingrene, benyttes nøkkel eller mynt i sikkerhetssporet på korken.
Benytt godbit eller B-vitamintabletter til øvelse.
Lifelines førstehjelpsknapp
Lifeline førstehjelpsknapp er en norsk, patentert, vanntett medisinbeholder til å feste i hundens halsbånd, fløyten eller på eierens nøkkelknippe.
Dermed har du og hunden alltid med tabletter når det virkelig gjelder.
Hunden kan bade og gå i all slags vær og terreng med knappen.
Et huggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig.
Huggormbitt kommer alltid uventet!
Hoggormgift kan føre til sjokkutvikling.
Dette innebærer et akutt, dramatisk blodtrykksfall med påfølgende sirkulasjonssvikt og kollaps.
Sjokk kan føre til dødsfall.
Resept på hensiktsmessig medisin får du hos din dyrlege.
Riktig førstehjelp er rask tilførsel av medisin, samt å holde hunden i ro og unngå anstrengelse.
Vepsestikk, bistikk og humlestikk gir omtrent de samme symptomer som huggormbitt, men som regel med svakere styrke.
Behandlingsprosedyrene er de samme som for huggormbitt.’